สายการผลิต

  • Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตผู้ผลิต
  • Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตผู้ผลิต
  • Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตผู้ผลิต
  • Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตผู้ผลิต
  • Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตผู้ผลิต

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

 

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5

 

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 6

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 7

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 8

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 9

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 10

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 11

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 12Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 13Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 14Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 15Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 16Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 17Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 18Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 19

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 20

เครื่องทดสอบพลังน้ำอัตโนมัติ自动水压机

 

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 21Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 22Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 23

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 24Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 25

 

 

OEM/ODM

บริษัท เชี่ยวชาญการผลิตและจำหน่ายหลอดแบริ่งคุณภาพสูงท่อโลหะผสมยานยนต์ไทเทเนียมและไทเทเนียมอัลลอยท่อนิกเกิลและนิกเกิลตามอัลลอยท่อหลอด condenser สำหรับตู้เย็นและอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยท่อ

วิจัยและพัฒนา

บริษัท มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายหลอดแบริ่งคุณภาพสูง, ท่อโลหะผสมยานยนต์, ท่อไทเทเนียมและไทเทเนียม, ท่อโลหะผสมนิกเกิลและนิกเกิล, ท่อคอนเดนเซอร์สำหรับตู้เย็น, และอลูมิเนียมและท่อโลหะผสมอลูมิเนียมบริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาท่อเหล็กไร้รอยต่อต่อท่อไทเทเนียมอัลลอยด์โมลิบดีนัมนิกเกิลต่อท่อเหล็กไร้รอยต่อ, สเตนเลสสตีลมาร์เทนซิติกสำหรับกลไกขับเคลื่อนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฯลฯ

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

 

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5

Jiangsu Hongbao Group Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 6

ฝากข้อความ